verloop

Tarieven /Vergoeding

Tarief

Particulier (Lichaamsgerichte therapie)
- Een bijeenkomst van 60 minuten kost 80 euro.
- Een bijeenkomst van 90 minuten kost 120 euro.

Diverse zorgverzekeraars vergoeden de sessies tot een bepaald maximum.
Voor een overzicht bekijk de pdf file : vergoeding 2020

Zakelijk (Coaching)
- Voor zakelijke coaching reken ik 120 euro (excl. BTW) per uur en wordt gefactureerd als 'individuele coaching'.

NB : Zakelijke coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Vaak is er een budget bij de werkgever aanwezig voor de werknemer tbv coaching. Informeer hiernaar bij je werkgever.

Afmelding door overmacht

Het komt voor dat mensen door overmacht de afspraak kort van tevoren, binnen de 48 uur af moeten zeggen. Dit kan van alles zijn: ziekte, ziekte van een naaste, ziekte van de kinderen en andere zaken. Hierdoor kom ik voor de uitdaging te staan dat ik geen nieuwe cliënten meer kan inplannen.

Ik heb rekening met je gehouden in de tijdsplanning en voorbereidingstijd besteed aan jouw sessie. Daarom heb ik het volgende aan de praktijkvoorwaarden toegevoegd.
Bij het afmelden van een sessie binnen de 48 uur door overmacht situaties, wil ik graag het ongemak dat deze overmacht met zich meebrengt met je delen. Daarom breng ik niet de gehele kosten van de sessie in rekening, maar de helft.

Zonder overmacht worden geannuleerde sessies binnen 48 uur volledig in rekening gebracht.

Vergoeding zorgverzekeraar

Ik ben aangesloten bij de  SBLP   (De Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)Therapie) en de RBCZ  (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®
 
Dit maakt dat zorgverzekeraars mijn consulten vaak geheel of gedeeltelijk vergoeden. De meeste verzekeraars staan op deze vergoedingenlijst uit 2020 en afhankelijk van uw pakket kunt u zien hoeveel er precies vergoed wordt en tot welk maximum er vergoeding is (per kalanderjaar). Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar alleen de RBCZ registratie als voorwaarde heeft, kijk daarom altijd in uw polisvoorwaarden als uw verzekeraar niet op de lijst voorkomt. Neem bij twijfel contact op met uw zorgverzekeraar.
 

Klachtenregeling

Mijn beroepsvereniging kent een klachtenregeling. Als je echter een klacht hebt, stel ik het op prijs als je dat eerst met mij bespreekt. Als we er onverhoopt samen niet uit komen, kan je terecht bij de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Ik ben hierbij aangesloten volgens wettelijke verplichting.  Zie CAM COOP Vraag zo nodig om meer informatie bij mij of bij het secretariaat van de SBLP. Wanneer de klachten- en geschillenregeling niet (meer) volstaat, kan een beroep worden gedaan op het tuchtrecht TCZ

rbcz-logo-vertical (22K) SBLP-logo (30K) CamCoop logo TCM-logo (30K)
Marcel Vos is gecertificeerd Core Enegetica therapeut en aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP - De Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)Therapie - www.sblp.nl (Lidnummer: 30086609) en staat ingeschreven in het register RBCZ (www.RBCZ.nu) met licentienummer RBCZ : 408160R

AGB code praktijk: 90063541, AGB code zorgverlener: 90041054, kvk 69651477