Foto NewBeginnings
verloop

Mindfulness : Wat is het ?

E en definitie die vaak gebruikt wordt is : Bewust aanwezig zijn in het hier en nu zonder te oordelen.' De basishouding en basiscomponenten van Mindfulness gaan over enerzijds het sturen van je aandacht en anderzijds het hebben van een open en uitnodigende houding tegenover al je innerlijke ervaringen. Met aandacht wordt bedoeld het actief opmerkzaam zijn van wat zich aandient via je zintuigen ( o.a. emotionele reacties in je lichaam) en in de vorm van gedachten. Dus wat voel je, wat denk je? Om dat te kunnen opmerken is het belangrijk je aandacht erop te richten en je te concenteren. En dat te doen, schijnbaar zonder dat het je veel moeite kost. Je ademhaling kan je daar maximaal bij helpen. Je ademhaling is daarbij je referentiepunt. Want je ademt altijd dus dat gaat als eb en vloed door je heen.

Adem in en ontspan
Adem uit en glimlach
- Thich Nhat Hanh -

Als je bewust bent van je ademhaling leer je ook je afleidingen te herkennen en steeds opnieuw terug te keren naar het onderwerp van aandacht. De kernvaardigheid van mindfulness is het doorbreken van de ‘automatische piloot’ van onze neiging te reageren zonder ons dat bewust te zijn.

Bij mindfulness gaat het om het ontwikkelen van de zijn-stand: niet oordelen toe-laten, niet-streven, accepteren, begrijpen op basis van directe ervaring en een bredere aandacht.

De basis is een open en accepterende houding: acceptatie van gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties ontstaat als we alles, ook het onaangename toelaten, zonder beperking evaluatie of poging om iets vast te houden of weg te werken.

Mindfulness is geschikt voor iedereen die zijn kwaliteit van leven wil verbeteren:
- Meer in het nu leven
- Meer genieten
- Positiever zelfbeeld
- Beter concentreren
- Bewuster in het leven staan en innerlijke groei
- Beter leren omgaan met emoties

Vermindering van klachten. Uit onderzoek blijkt dat de training positieve effecten heeft bij onder andere de volgende klachten:
- Chronische pijn, zoals fibromyalgie en de emotionele gevolgen van ziektes
- Stress en burnout
- Vermoeidheid
- Angstklachten
- Somberheid en terugval bij depressie voorkomen
- Piekeren
- Hoge bloeddruk en slapeloosheid.
- Stress en spanningsgerelateerde lichamelijke klachten.

Enkele misverstanden rondom mindfulness:
- Mindfulness heeft niets te maken met zweverige zaken. Het gaat gewoon om aandacht voor het hier-en-nu.
- Mindfulness is niet hetzelfde als het doen van ontspanningsoefeningen.
- Mindfulness is niet een manier om pijnlijke of moeilijke zaken in het leven te omzeilen of te vermijden. Het helpt juist om lastige gevoelens en situaties beter onder ogen te zien.
- Mindfulness is niet alleen geschikt voor mensen die al rustig of meditatief ingesteld zijn.