verloop

Over Privacy

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
  een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete
  toestemming.
· Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële
  administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (zie hieronder).

Verwerkersovereenkomsten

Met het bedrijf waarvan ik gebruik maak voor bewaren van gegevens (Cloud),  het beheren van mijn formulieren heb ik zgn. verwerkersovereenkomst die het bedrijf verplicht zich te houden aan de regels van de geldende wetgeving inzake privacy (AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming ).

Privacy op de Zorgfactuur

Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de volgende gegevens
• naam, adres en woonplaats
• datum/data van de behandeling
• de korte omschrijving (Lichaamsgerichte (psycho)therapie)
• de kosten van de sessie


Mocht je vragen hebben over privacy en jouw gegevens, dan hoor ik dat graag