verloop

Over Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat het intakeformulier, aantekeningen over je hulpvraag, jouw mogelijke sessieverslagen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, zo nodig en alleen na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld huisarts, psychotherapeut, GGZ)

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:
  · zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
  · er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 · Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
   een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete
   toestemming.
· Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële
  administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (zie hieronder).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard

Verwerkersovereenkomsten

Met het bedrijf waarvan ik gebruik maak voor bewaren van gegevens (Cloud),  het beheren van mijn formulieren heb ik zgn. verwerkersovereenkomst die het bedrijf verplicht zich te houden aan de regels van de geldende wetgeving inzake privacy (AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming ).

Privacy op de Zorgfactuur

Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de volgende gegevens
• naam, adres en woonplaats
• datum/data van de behandeling
• de korte omschrijving (Lichaamsgerichte (psycho)therapie)
• de kosten van de sessie
Sommige van de gegevens worden expliciet door de zorgverzekeraars gevraagd, zodat je (indien van toepassing) deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

Mocht je vragen hebben over privacy en jouw gegevens, dan hoor ik dat graag


Marcel Vos is gecertificeerd Core Enegetica therapeut en aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP - De Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)Therapie - www.sblp.nl (Lidnummer: 30086609) en staat ingeschreven in het register RBCZ (www.RBCZ.nu) met licentienummer RBCZ : 408160R

AGB code praktijk: 90063541, AGB code zorgverlener: 90041054, kvk 69651477