Logo praktijk NewBeginnings
verloop

Literatuur

Lijst:

Literatuur :

Energetica van de ziel, Core energetics, Dr.John Pierrakos - ISBN 90 230 0917 7

Dit is het standaardwerk over Core Energetica, een lichaam/geest/ziel therapeutisch proces ontwikkeld door John C. Pierrakos, M.D. Het vind zijn oorsprong in het werk van Wilhelm Reich en de Bio-Energetica. De spirituele component van de core energetica is afkomsig van het padwerk. De nadruk van het werk is om de Core (Kern) te openen voor een nieuw bewustzijn hoe het lichaam, emoties, geest, intentie en ziel (spirit) een geheel vormen. In dit boek legt Pierrakos met volledige psychologische details zijn theorie en therapie uit. Het resultaat is een standaardwerk op het gebied van lichaam/geest holistisch denken
Naar Boven

Eros, love and sexuality, the forces that unify man and woman - Dr.John Pierrakos - ISBN 0 940 77505

This book discusses the three great aspects of the life force: eros, love and sexuality. Eros, Love & Sexuality flow through our entire being and bring supreme pleasure. Why then is a human life often filled with emotional pain? Pain arises from a deep split in our consciousness. This split causes us to fear pleasure. In this book John Pierrakos takes a closer look at the dynamics of this fear. When we allow love to flow through our life, we feel a powerful organic reaction in the body: deep breathing occurs, the heart expands, the pulse strengthens. In the state of love we are infused with a divine energy, one that permeates all existence.
Naar Boven

De spiritualiteit van het lichaam, bio energetica voor gratie en harmonie, Dr A.Lowen - ISBN 90 6325 416 4

Ons lichaam is een afspiegeling van onze ervaringen, ook al zijn we ons daarvan lang niet altijd bewust. In dit boek laat Lowen zien hoe onze jeugdervaringen, onze trauma's en onze gevoelens onmiskenbaar tot uitdrukking komen in de houding en bewegingen van ons lichaam. De activiteit van het lichaam, die kan worden afgeleid uit de helderheid van de ogen, de kleur en de warmte van de huid, de spontaniteit van de gelaatsuitdrukking, de levendigheid van het lichaam en de sierlijkheid van onze bewegingen, is een objectieve afspiegeling van onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Een gezond lichaam bezit een natuurlijke gratie. Als kind hebben we deze gratie verloren nadat we ons keer op keer moesten conformeren aan verwachtingen van de buitenwereld. Dit verlies van gratie is een fysiek verschijnsel. Lowen brengt ons in contact met de spirituele dimensie van gezondheid, maar Lowen zou Lowen niet zijn als hij dat niet zou doen door het lichaam te benaderen als een energetisch systeem, een potentiele bron van energie, vitaliteit en spirituele vreugde. Aan de hand van talrijke voorbeelden uit zijn 35-jarige praktijk als bio-energetisch therapeut laat Lowen ons bewust worden van de oorzaken van het verlies aan gratie en welbevinden. Met behulp van eenvoudige bio-energetische oefeningen, die de lezer zelfstandig kan uitvoeren, kunnen we de verloren gegane gratie en harmonie van het lichaam herwinnen, en daarmee ook het welbevinden en de vreugde waarmee zij verbonden is. Energie is de kracht achter het spirituele in de geest, en daarom de basis voor de spiritualiteit van het lichaam.
Naar Boven

Padwerk, werken aan jezelf of juist niet? - Eva Pierrakos - ISBN 90 202 47468

Mensen zijn voortdurend op zoek. Hoe ze het ook noemen - naar vervulling streven, God ontdekken, levensproblemen oplossen - hun zoeken wordt gestuurd door een en hetzelfde: het verlangen naar geluk. Op die weg dienen zich wijze mensen en boeken of andere gidsen aan. Soms zijn dat zelfs gidsen uit een andere sfeer die zich via mensen kenbaar maken. Een van deze gidsen, kortweg aangeduid als 'de Gids', heeft in ruim twintig jaar een scholingsweg doorgegeven in de vorm van lezingen. Deze weg wordt 'het Pad' genoemd ofwel Pad-werk. Eva Pierrakos (1915-1979) was de vrouw die als medium fungeerde. Het bijzondere van 'het Pad' is dat het twee wegen verbindt. De persoonlijke, psychologische weg om dichter bij onszelf te komen en ons te ontplooien gaat samen met een transpersoonlijk streven om bij God te komen. Pad-werk is een brug tussen psychotherapie en spiritualiteit. Bij Pad-werk gaat het met name om bewustwording en zuivering van onbewuste patronen als noodzakelijke voorwaarde voor spiritueel leven. Als we ons voornamelijk uitsluitend op "Het hogere" richten, bestaat de kans dat we bepaalde factoren in onszelf over het hoofd zien en vluchten voor het leven, Alleen door acceptatie van onze negatieve patronen is het mogelijk om deze los te laten. Uitgangspunt is dat alle weerstand, alle negativiteit een oorspronkelijk positieve kern bevat.
Naar Boven

Liefde nader bekeken, Padwerk en relaties - Eva Pierrakos - ISBN 90 202 59946

Het Pad is zowel een psychologische als een spirituele weg, waarbij het erom gaat jezelf te teren kennen en in contact te komen met de goddelijke liefde in je en er weer een mee te worden. Een entiteit die de Gids wordt genoemd. heeft zijn boodschappen via het medium Eva Pierrakos naar deze wereld gebracht. De lezingen uit dit boek helpen inzicht te krijgen in jezelf in relatie tot anderen. Veel problemen op het gebied van relaties worden veroorzaakt door gevoelens en gedachten die begraven zijn in liet onbewuste. In ons zit het 'pijnlijk getroffen kind' dat alsnog van zijn omgeving wil krijgen wat het vroeger tekort is gekomen. Steeds terugkerende patronen weerspiegelen die innerlijke conflicten. Onderwerpen die - onder andere - aan bod komen: geluk en ongeluk, angst voor liefde, anderen willen dwingen van je te houden, anderen de schuld geven van je ongelukkig zijn in, destructieve patronen naast gezonde woede, trouw en ontrouw. De Gids begeleidt je door de gevarenzones heen naar de goddelijke bron in je, waar alle antwoorden je op een natuurlijke en simpele wijze worden aangereikt.
Naar Boven

Voortgang op je pad, van overleven naar leven, Eva Pierrakos - ISBN 90 202 50922

Met "Het pad" wordt een persoonlijke, psychologische weg bedoeld, maar ook een weg "waarbij men zich gesteund en geïnspireerd weet door boven het persoonlijke uitgaande krachten. Het is een manier van leven, waarbij je aan Jezelf' werkt door steeds terugkerende denk- en gedragspatronen onder ogen te zien en te proberen deze te veranderen. Het zijn de dingen die je lijken te overkomen, waarop je geen vat hebt en waarvan je je het slachtoffer voet. Padwerk is een zoektocht, een ontdekkingsreis, naar jouw levensstroom, naar onontgonnen gebieden in jezelf om beter te kunnen functioneren. De weg van padwerk werd gewezen door een gids, die zich in 1951 openbaarde via Eva Pierrakos. Uiteindelijk resulteerde dit in 235 lezingen, die inmiddels grotendeels in het Nederlands zijn vertaald. Dit boek bevat twintig van die lezingen, die zijn geselecteerd rondom het thema: het vinden van je ware zelf.
Naar Boven

Het hart van de ziel, Gary Zukav & L. Francis, ISBN 9021537265

Dit boek van Gary Zukav, geschreven samen met zijn partner Linda Francis, is een zeer praktische boek.. Het is een uitnodigend 'werkboek', dat u op een speelse manier oproept te kijken naar uw emotionele hangups, materiële verslavingen en dwangmatige gedrag. Oefeningen, vragen en antwoorden, denkspelletjes helpen uw aandacht naar binnen te richten, naar het hart van de ziel. Wij hoeven de wereld niet te veroveren, maar moeten wel leven in harmonie met hart en ziel.
Naar Boven

De intelligentie van de Ziel, Gary Zukav & L. Francis, ISBN 9021544563

Hoe herken je een belangrijk kiesmoment? Hoe leer je je echte drijfveren kennen? Hoe kun je onbewuste keuzes bewust maken? We moeten voortdurend keuzes maken, en geven op die manier vorm leven. Tegelijk voelen we ons vaak een speelbal van de omstandigheden. Kan dat ook anders? Hoe kun je greep krijgen op je eigen leven', Hoe kun je weten of je de goede keuzes maakt? Dit boek laat zien hoe dat moet. Stap voor stap helpt het bij het vinden van je eigen, authentieke kracht. Met vele voorbeelden en oefeningen is dit boek een krachtige en motiverende cursus om greep te krijgen en te houden op je eigen leven. Leer controle te vergroten door bewust te kiezen. Leer tot een optimale keuze te komen. Neem nu de regie over je eigen leven!
Naar Boven