verloop

Geschiedenis

Foto Wilhelm Reich

Wilhelm Reich kan beschouwd worden als de grondlegger van de lichaamsgerichte psychotherapie. Reich, een collega van Freud, richtte zijn aandacht niet alleen op de geest maar ook op het lichaam. Zoals Freud geloofde dat onderdrukte psychische klachten werden vastgehouden in het onbewuste zo geloofde Reich dat onderdrukte emoties werden vastgehouden als energetische blokkades in het lichaam.

Hij dacht dat psychische weerstand gepaard ging met fysieke spierspanning. Zijn belangrijkste concept was dat van "Muscular armor". Om gevoelens te vermijden zou je bepaalde spiergroepen aanspannen op de plek waar die gevoelens omhoog komen om op die manier te vermijden dat je ze voelt. Wanneer dit chronisch gebeurt zouden de spieren gespannen blijven terwijl jij je daar niet meer bewust van bent.

Reich zag in dat iemands lichaam zich psychologisch en lichamelijk op identieke wijze manifesteerde. Psychologische verdedigings mechanismen drukken zich dus uit in de fysieke structuur van het lichaam. Deze psychosomatische identiteitsrelatie is de basis voor de meeste lichaamsgerichte therapien

Foto Wilhelm Reich

John Pierrakos een student van Reich ontwikkelde samen met Alexander Lowen de bio-energetica in de jaren 50. Zij borduren voort op Reich's concepten van spierspanning en levensenergie en ontwikkelden een model om de persoonlijkheid in het lichaam te kunnen bestuderen.

De procedure die Lowen en Pierrakos gebruikten, was mensen bewust te laten worden van hun spierspanning, die volgens hen ten grondslag ligt aan de symptomen die iemand ertoe aanzetten om in therapie te gaan. Ze deden dit door middel van houdingen en oefeningen, die bedoeld waren om de blokkades in het lichaam op te heffen. Lowen schrijft hierover dat ze bedoeld zijn iemand te helpen in contact te komen met zijn lichaam, zijn afwijkingen te voelen en zijn spanningen en hun betekenis te begrijpen. De oefeningen die ze zo samen ontwikkelden zijn inmiddels standaard in de Bio Energetica en Core Energetica.

In de jaren 70 scheidde John Pierrakos zich af van de bio-energetica omdat hij vond dat er aan het gedachtengoed van de bio-energetica een spirituele dimensie ontbrak die essentieel is voor mensen. De Core Energetische benadering is uiteindelijk ontstaan uit een samenkomen van John's begrip en onderzoek naar de menselijke natuur en het Padwerk materiaal van Eva Pierrakos over spirituele ontwikkeling