Foto NewBeginnings
verloop

Core Energetica: Wat is het ?

The human body "is a marvel of creation... Made up of millions of cells organized into muscular units, tissues, organs and systems, it is the instrument on which all the tunes of life are played"
(John Pierrakos, Grondlegger Core Energetica)


Core energetische therapie (CET) is een integratieve lichaamsgerichte therapie waarbij spiritualiteit een belangrijke rol speelt. Het is een praktische vorm van therapeutisch werk dat leidt tot persoonlijke groei (zelfontdekking) en transformatie. Core-Energetisch werken gebeurt in een omgeving waar je je gesteund en gevoed voelt en vrij bent om jouw issues uit 'het verleden' in 'het nu' te onderzoeken, ontdekken en te verwerken in een passend tempo.

De ‘Core’ in Core-Energetica betekent kern, ziel of hart en heeft als fundamenteel uitgangspunt dat ieder mens in de kern goed is en dat er in het hart liefde zetelt. De essentie van het leven bestaat uit liefde en plezier. De reden waarom de meesten van ons dit niet zo ervaren, ligt in het feit dat wij gescheiden zijn van onze kern; onze eigen essentie. Ieder deel van de mens, van de structuur van onze lichamen tot de helderheid van onze waarnemingen, is gevormd door interne energie. Onze genen, de familieachtergrond en onze omgeving zijn allemaal van invloed op ons, maar wij creëren zelf ons leven door te besluiten wat we doen met onze energie; waar en hoe we deze energie inzetten en gebruiken.

Wanneer een negatieve of pijnlijke gebeurtenis plaatsvindt in ons leven, krimpt ons lichaam ineen (contractie). Als onze energie stagneert als gevolg van deze contractie noemen we dit een ‘energieblokkade’. De blokkade is een ‘verdedigingsmechanisme’ en is een poging om veilig te blijven in een omgeving die wij ervaren als dreigend of vijandig ten opzichte van onze integriteit. Deze spiercontracties of blokkades verstoren de natuurlijke stroom van energie door het lichaam, beïnvloeden het denken, vertekenen de waarneming van de realiteit en verhinderen creatieve en liefdevolle expressie.

Ieder individu beschermt zijn of haar hart tegen pijn en teleurstelling. Dit geschiedt zonder uitzondering en gebeurt al vanaf de geboorte door het vormen van een pantser. Zo ’n pantser bestaat uit een laag van negatieve gevoelens die je - bewust of onbewust – bijna als een reflex hanteert om je hart te beschermen. Daar overheen ligt het masker, waarmee je je zo mooi mogelijk aan de buitenwereld presenteert. In feite is het masker je aanpassing aan de omgeving. Daar achter verberg je negatieve gevoelens (Lagere Zelf). Dit proces kan zich elke dag opnieuw vernieuwen en elke dag een nieuwe pantsering laten ontstaan. Dit masker hebben we tot ons ware zelf gemaakt. Niet zelden zien we dat dit masker juist een negatieve invloed heeft op ons lichamelijk functioneren, op onze geestkracht en gevoelens en niet in de laatste plaats op de ontwikkeling van onze ziel.

Het probleem is echter dat er geen herinnering is aan een situatie zonder pantsering. Verdedigingsmechanismen zetten zich vast in het geheugen, en manifesteren zich in het lichaam als bevroren energie. Zij verhinderen de vrije stroom van levensenergie en zorgen ervoor dat aanwezigheid in het hier en nu beperkt is. Core-Energetica gaat op zoek naar deze verborgen verdedigingsmechanismen en bevrijdt de bevroren blokken energie. Hiermee herwint het individu levenskracht, ervaart hij of zij weer liefde en komt opnieuw in contact met zijn spirituele kern.

In de Core-Energetica spelen zowel de jeugdervaringen als het hier en nu een zeer belangrijke rol. In het hier en nu gaat het vooral om het nemen van de eigen verantwoordelijkheid, zodat er inzicht ontstaat in hoe de vicieuze cirkel (van verdedigingsmechanismen) zichzelf in stand houdt. Het is een transformerende manier van werken, die zich beweegt op zielsniveau.